Loading...
Home 2018-04-30T12:47:28+00:00

Søs Egelind på besøg hos en cannabisdyrker

Søs Egelind har været på besøg hos Anders, der næsten er klar med første høst af dansk dyrket cannabis til medicinsk brug.
Lige nu venter alle virksomheder inden for dyrkning og forarbejdning på en lovgivning, hvor de kan komme videre, så patienterne kan opnå dansk dyrket cannabis til medicinsk brug.

Cannabis til medicinsk brug i Danmark

Foreningen Cannabis Danmark vil gøre Danmark til et foregangsland i udviklingen og anvendelsen af cannabis til medicinsk brug til gavn for behandling af patienter. Vi skal tænke i hele værdikæden – fra plante til patient. Herunder udvikle rammebetingelser for produktion og udbredelse af cannabis til medicinsk brug som højtrangeret kvalitetsprodukt. Vi skal fremme danske og internationale forskningsresultater og potentialet for dansk erhvervsliv. Cannabis Danmark vil samle de vigtigste aktører; politikere, universiteter, sundhedsektoren, erhvervsliv og patienter, som kan muliggøre at cannabis til medicinsk brug kan realiseres fra plante til patient til gavn for erhverv, samfund og mennesker.

 Uvidende. Vidende

Ulovlig. Lovlig

Bivirkning. Virkning

Smerte. Liv

Bliv medlem i dag og gør en forskel.

BLIV MEDLEM
0
Medlemmer
0
Facebook Likes

Den grønne tråd i Cannabis Danmark

Cannabis Danmark formål:

A. Indsamle og støtte forskningsresultater og evidens i Danmark og internationalt

B. Indsamle og dele information om cannabis til medicinsk brug til borgere, politikere, erhvervsliv og sundhedsvæsen

C. Støtte innovation og udvikling af erhvervsaktiviteter med cannabis til medicinsk formål

D. Indsamle og uddele støtte til økonomisk trængte patienter

Cannabis Danmark programspor:

Dyrkning

Kimen til et kvalitetsprodukt, herunder cannabis plantens potentialer, ligger i den rette forædling af frøene.

Forarbejdning

Et råstof som bliver forædlet frigiver muligheder til gavn for mennesker.

Behandling

Forbedre livskvaliteten hos mange tusinde patienter.

Vidensdeling

Oplysning og saglig viden skaber sikkerhed og realistiske forventninger til cannabis som medicinsk middel.

KONTAKT