Støt vigtig forskning i medicinsk cannabis mod smerter

I øjeblikket er der et stort dansk studie i gang om cannabis til medicinsk brug i forbindelse med smertebehandling. For at studiet skal kunne afsluttes, er der brug for yderligere funding. Du kan støtte via Mobile Pay 25671 eller direkte på konto 7312  0001023367. Skriv Karoline i emnefeltet.

Se videointerview med cand. scient.med. Karoline Juul Hesthave om studiet og støt dansk forskning her.

Cannabis til medicinsk brug i Danmark

Foreningen Cannabis Danmark vil gøre Danmark til et foregangsland i udviklingen og anvendelsen af cannabis til medicinsk brug til gavn for behandling af patienter. Vi skal tænke i hele værdikæden – fra plante til patient. Herunder skal vi udvikle rammebetingelser for produktion og udbredelse af cannabis til medicinsk brug som højtrangeret kvalitetsprodukt.

Vi skal fremme danske og internationale forskningsresultater og potentialet for dansk erhvervsliv. Cannabis Danmark vil samle de vigtigste aktører; politikere, universiteter, sundhedssektoren, erhvervsliv og patienter, som kan muliggøre, at cannabis til medicinsk brug kan realiseres fra plante til patient til gavn for erhverv, samfund og mennesker.

Bliv medlem i dag og gør en forskel.

BLIV MEDLEM