Igangværende studier2018-10-12T12:40:49+00:00


Igangværende studier i Danmark

Der er flere forskellige studier i gang i Danmark, som omhandler medicinsk cannabis. Herunder er en oversigt:

 


Eva Maria Meier Carlsen, Ph.d. stud. Københavns Universitet

Cannabis effekt på de neurale netværk i rygmarven der styrer vores bevægelse.


Peter Vestergaard Rasmussen & Kristina Bacher Svendsen, Overlæge, Neurologisk afd. Aarhus Universitetshospital

Effekten af medicinsk cannabis på neuropatiske smerter og spasticitet hos patienter med MS og patienter med rygmarvsskade. Et multicenter nationalt placebo-kontrolleret studium.


Sinikka Kvamme, Ph.d. stud., Center for Rusmiddelforskning, Århus

Spørgeskemaundersøgelse ”Danskernes brug af cannabis som medicin”


Helle Riisgaard, Post.doc. Forskningsenheden for Almen Praksis, Odense

Spørgeskemaundersøgelse ”Læger og patienters erfaringer med, viden om og holdninger til medicinsk cannabis”


Jonathan Vela, Læge, ph.d. stud., Reumatologisk afd. Aalborg Universitetshospital

CBD’s effekt på smerte og betændelse hos patienter med håndartrose og psoriasisgigt.


Karoline Hesthaven, Forskningsassistent, Center for Klinisk Forskning, Regionshospital Nordjylland

Retrospektivt studie af patienter fulgt i Smerteklinikken ved speciallæge Tina Horsted.


Peter Leutscher, Professor, MD, ph.d. Center for Klinisk Forskning, Regionshospital Nordjylland

Nordjysk Medicinsk Cannabinoid Projekt – undersøgelse af kræftpatienters reaktioner på cannabis som supplement til den konventionelle, palliative behandling.


Oliver Hendricks Specialeansvarlig overlæge, forskningslektor, ph.d., Kong Christian X’s Gigthospital Projekt CAN-ART.

Et dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret studie der undersøger effekt og sikkerhed af cannabis ved leddegigt og rygsøjlegigt.


Søren Sindrup & Kanita Zubcevic, Overlæge & ph.d. stud., Neurologisk afd. Odense Universitetshospital

THC/CBD til smertelindring ved perifere neuropatiske smerter


Gregers Wegener, Aarhus Universitet, Psykiatrisk Hospital

Understanding the therapeutic mechanisms of Cannabidiol in Depression


Kommende:

Carsten Hjorthøj, seniorforsker i Psykiatrisk Center København m.fl. skal lave et studie om effekt på den indikation, som medicinsk cannabis er udskrevet for.

Gitte Handberg, specialeansvarlig overlæge på Smertecenter Syd Odense Universitetshospital og formand for Dansk Smerteforum m.fl. skal lave et case-kontrolstudie, der skal indsamle data fra patientjournaler om effekt af behandlingen med medicinsk cannabis.

Jens Søndergaard, forskningsleder, Professor, ph.d. i klinisk farmakologi, praktiserende læge ved Syddansk Universitet – skal lave et projekt, der har til formål at evaluere patienters behandling, brug og oplevede effekt af medicinsk cannabis.

Læs mere om disse projekter i artiklen på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.