Igangværende studier i Danmark

Der er flere forskellige studier i gang i Danmark, som omhandler medicinsk cannabis. Herunder er en oversigt:


Ph.d.-projekt på Roskilde Sygehus v. Sebastian Werngreen Nielsen, der skal undersøge, om Cannabis-planten kan lindre kræftpatienters smerter og reducere de nerveskader, som patienter i kemoterapi mærker. Læs artikel om projektet her


Ph.d. Stefan Gustavsen fra Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet. Ikke-klinisk studie. Læs mere her


Eva Maria Meier Carlsen, Ph.d. stud. Københavns Universitet

Cannabis effekt på de neurale netværk i rygmarven der styrer vores bevægelse. Ikke-humant forsøg


Peter Vestergaard Rasmussen & Kristina Bacher Svendsen, Overlæge, Neurologisk afd. Aarhus Universitetshospital

Effekten af medicinsk cannabis på neuropatiske smerter og spasticitet hos patienter med MS og patienter med rygmarvsskade. Et multicenter nationalt randomiseret, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret studium. 

Både placebo og aktiv behandling gives som peroral behandling i kapsler

I optrapningsperioden optrappes medicinen med 1 kapsel hver 2. dag.

1.2,5 mg THC (max dosis 22,5 mg)

2.5 mg CBD (max dosis 45 mg)

3.Kombination 2,5 mg THC: 5 mg CBD (max dosis 22,5 mg: 45 mg)

4.Placebo kapsler (indeholdende hårdt fedt) (max 10 kapsler)


Sinikka Kvamme, Ph.d. stud., Center for Rusmiddelforskning, Århus

Publikation af resultaterne: Beyond the high: Mapping patterns of use and motives for use of cannabis as medicine: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1455072520985967

Spørgeskemaundersøgelse ”Danskernes brug af cannabis som medicin” 

Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om: Motiver for brug, Erstatningseffekt (i stedet for andet medicin), Mønstre i forbrug, Inspiration: ”Becoming a medicinal cannabis user”, Udfordringer; Adgang og stigma, Demografi og holdninger.


Helle Riisgaard, Post.doc. Forskningsenheden for Almen Praksis, Odense

Spørgeskemaundersøgelse ”Læger og patienters erfaringer med, viden om og holdninger til medicinsk cannabis”


Jonathan Vela, Læge, ph.d. stud., Reumatologisk afd. Aalborg Universitetshospital

CBD’s effekt på smerte og betændelse hos patienter med håndartrose og psoriasisgigt. Placebokontrolleret studie. 


Karoline Hesthaven, Forskningsassistent, Center for Klinisk Forskning, Regionshospital Nordjylland

Retrospektivt studie af patienter fulgt i Smerteklinikken ved speciallæge Tina Horsted. 


Peter Leutscher, Professor, MD, ph.d. Center for Klinisk Forskning, Regionshospital Nordjylland

Nordjysk Medicinsk Cannabinoid Projekt – undersøgelse af kræftpatienters reaktioner på cannabis som supplement til den konventionelle, palliative behandling.

I studiet indgår: Kvalitativt forskningsinterview, Spørgeskemaundersøgelse, Open-label forsøg, Randomiseret, dobbelt-blindet, placebo-kontrolleret forsøg af det samme magistrelt fremstillede THC 25mg + CBD 50mg/ml oliepræparat​ samt analyse af serumkoncentrationer af cannabinoider.


Oliver Hendricks Specialeansvarlig overlæge, forskningslektor, ph.d., Kong Christian X’s Gigthospital Projekt CAN-ART.

Et dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret studie der undersøger effekt og sikkerhed af cannabis ved leddegigt og rygsøjlegigt. CBD og THC til patienter med inflammatorisk gigt. 


Søren Sindrup & Kanita Zubcevic, Overlæge & ph.d. stud., Neurologisk afd. Odense Universitetshospital

THC/CBD til smertelindring ved perifere neuropatiske smerter.  En randomiseret, placebo-kontrolleret undersøgelse.


Gregers Wegener, Aarhus Universitet, Psykiatrisk Hospital

Understanding the therapeutic mechanisms of Cannabidiol in Depression. CBD testet på dyr. Grundforskning. 


Janne Kudsk Klitgaard, SDU

Can parts of the cannabis plant prevent multidrug resistance? 


Marianne Uggen Rasmussen, ph.d., Frederiksberg Hospital

Hjælper CBD på søvn og inflammatoriske smerter hos fibromyalgipatienter?

Forskningsprojektet er i den såkaldte guldstandard med lodtrækningsforsøg, blindet og placebo og har deltagelse af i udgangspunktet 200 patienter, som modtager CBD eller placebo i 24 uger.


Carsten Hjorthøj, seniorforsker i Psykiatrisk Center København m.fl.. Studie om effekt på den indikation, som medicinsk cannabis er udskrevet for.


Gitte Handberg, specialeansvarlig overlæge på Smertecenter Syd Odense Universitetshospital og formand for Dansk Smerteforum m.fl.  Case-kontrolstudie, der skal indsamle data fra patientjournaler om effekt af behandlingen med medicinsk cannabis.


Jens Søndergaard, forskningsleder, professor, ph.d. i klinisk farmakologi, praktiserende læge ved Syddansk Universitet. Projektets formål er at evaluere patienters behandling, brug og oplevede effekt af medicinsk cannabis. Analysen baserer sig på erfaringer med brug af medicinsk cannabis blandt patienter og kortlægning af brug og behandlingsforløb hos den samme gruppe patienter igennem interviews og registerbaserede udtræk.


Kommende:

Nyt dansk forskningstudie på vej i begyndende psykose og udfasning af et cannabismisbrug med CBD.

Det er klinikchef Lone Baandrup, Psykiatrisk Center København, som har modtaget 1,22 mio. kr. af Region Hovedstaden til at undersøge Cannabidiol til behandling af tidlige stadier af psykose og samtidigt cannabismisbrug.

Læs mere om dette projekt her