Bestyrelsen 2017-10-18T06:57:11+00:00

BESTYRELSEN

Cannabis Danmarks bestyrelse og sekretariat
(fra venstre: Marianne Højgaard Jensen, Lars Hvidtfeldt, Rikke  Jakobsen, Per Falholt, Ritt Bjerregaard, Torben Lippert, Søs Egelind, Claus Bindslev)

Søs Egelind
Søs EgelindBestyrelsesmedlem
Skuespiller, instruktør, forfatter og foredragsholder. Driver økologisk landbrug på 15. år. Hovedperson i DR1 mini-dokumentarserie ”Søs og kampen om Cannabis” februar 2017. Bestyrelsesmedlem i World Animal Protection i 8 år. Tidligere cancerpatient og initiativtager til Cannabis Danmark.

Hvorfor er jeg med:
Jeg har på egen krop mærket hvad cannabis kan, når man er kræftsyg og i kemoterapi. Alt for mange desperate patienter famler i blinde efter alternativer til ofte nytteløs konventionel medicin med voldsomme bivirkninger. Det tvinger dem ud i kriminalitet. Det er stigmatiserende og inhumant. Jeg glæder mig over at vi i Cannabis Danmark kan få rykket mod en legalisering , at informere og få skabt grundlag for forskning til glæde for de mange patientgrupper. Det nytter noget at kæfte kærligt op!

Ritt Bjerregaard
Ritt BjerregaardBestyrelsesmedlem
Tidligere medlem af folketinget, undervisningsminister, socialminister, fødevareminister, miljøkommissær i EU og Overborgmester i København..

Hvorfor jeg er med: Cannabis kan hjælpe patienter med forskellige lidelser, og det bruges i dag og købes på det sorte marked. Det er ikke værdigt og alt for risikabelt for patienterne. Derfor bør Cannabis kunne fås lægeordineret. Og så bør det selvsagt kunne dyrkes i Danmark – det kan forhåbentlig også gøre Cannabisen billigere. Cannabis Danmark er jeg glad for at være med i, så der kan ske fremskridt.

Per Falholt
Per FalholtFormand
Stifter af Per Falholt Global R&D Advisory Services A/S. Ekspertiseområde er R&D og Innovation med mange års erfaring indenfor udvikling og lancering af nye produkter bl.a. som forskningschef hos Novozymes A/S. Passioneret indenfor kemi/bioteknologi
Stort engagement i uddannelse indenfor naturvidenskab. Aktiv i en lang række bestyrelser bl.a. DTU, DHI, Danfoss, Universe Science Park, Cytovac og formand for ATV’s Science & Engineering-projekt

Hvorfor er jeg med i Cannabis Danmark:
Har fokus på sagen og listen af gode ting knyttet til den. Kan bidrage til at afsøge hvordan produktet kan virke bedst, og kan stå på mål for at lave et standardiseret kvalitetsprodukt til gavn for patient og samfund.

Lars Hvidtfeldt
Lars HvidtfeldtNæstformand
Viceformand for Landbrug og Fødevarer. Bestyrelsesposter i en lang række øvrige bestyrelser. Tidligere fuldmægtig i Landbrugsraadets markedspolitiske afdeling, Assistant Director på Landbrugsraadets kontor i Bruxelles, direktør for Sydhavsøernes Landboforening og generalsekretær for ECORD. Uddannet cand.agro.

Hvorfor jeg er med i Cannabis Danmark:
Jeg vil gerne hjælpe andre mennesker. Her er en sag, hvor der åbenlyst er et udækket behov, og hvor jeg kan være med til at gøre en forskel for andre mennesker.

Jeg samtidig er landmand og repræsenterer landmænd og gartnere i Danmark, og vi har muligheden for at kunne bidrage med råstofferne, finder jeg et ekstra behov for at gå ind i Cannabis Danmark.

Vi har så behov for at kunne understøtte læger med at kunne udskrive det rigtige præparat til en given behandling. Det kan vi i Cannabis Danmark gøre ved bl.a. at samle eksisterende viden og evidens, samt igangsætte projekter der tilvejebringer ny viden.

Torben Lippert
Torben LippertBestyrelsesmedlem
Torben Lippert – Bestyrelsesmedlem
Sekretariatschef i Dansk Gartneri siden 2012. Har før det arbejdet i brancheforeningen i en række forskellige sammenhænge. Uddannet hortonom fra Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole, nu Københavns Universitet.

Hvorfor jeg er med i Cannabis Danmark:
I gartnerierhvervet har vi set hvad der sker omkring produktion og anvendelse af medicinsk cannabis i udlandet. Erhvervet er overbevist om at denne produktion har en fremtid i Danmark. Vi ser Cannabis Danmark, som det helt rigtige sted at få fokus på denne sag.

Claus Bindslev
Claus BindslevNæstformand
Direktør i Nextstep by Bindslev og velfærdsentreprenør gennem 20 år.

Hvorfor jeg er med i Cannabis Danmark:
Cannabis til medicinsk brug er en naturlig sag at få på dagsordenen i Danmark. Som velfærdsentreprenør og grundet rækken af logiske argumenter gav det mening at sætte skub i sagen. Har erfaring med, at en lille organisation kan kæmpe en stor sag. Der er et behov for en forening som kan blive en troværdig samtalepartner for medier, forskere og politikere. Vi taler for hele værdikæden fra cannabis til medicinsk brug til barnet som ikke må dø. Mine erfaringerne fra Fair Fishing kan omsættes til Cannabis Danmark. Selvfølgelig skal vi kæmpe for at patienter kan få adgang til cannabis til medicinsk brug.

Marianne Højgaard Jensen
Marianne Højgaard JensenSekretariat
Har arbejdet med sårbare børn og unge med særlige behov inkl. doms sanktioner. Special støtteperson i familiesager, hvor unge med sociale og psykiske problemer er udfordret med misbrugsforhold. Har siden 2013 opbygget kontakt til internationalt patientnetværk via de online sociale medier, hvor brugererfaringer og viden med cannabis til medicinsk brug deles på tværs. Oprettede i 2014 en Facebook gruppe for forældre til børn og unge. Initiativtager til foreningen Cannabis Danmark

Hvorfor er jeg med i Cannabis Danmark:
Vi skal have indsamlet midler til de danske forskere der viser interesse for cannabisplanten. Brobygning og vidensdeling på tværs med andre lande der i årevis har forsket i cannabisplanten skal etableres. Danmark har en mulighed for at stå i front for de Nordiske lande og bidrage til et samspil til fælles gavn for befolkningen. Dansk dyrkning af planten til medicinsk anvendelse bør vi se som vejen frem til generationerne fremadrettet.

Rikke Jakobsen
Rikke JakobsenSekretariat
Iværksætter af to omgange med egen virksomhed og har arbejdet med kommunikation i flere forskellige brancher. 25 års politisk og organisatorisk erfaring. Uddannet Bach. i Ernæring og Sundhed.

Hvorfor jeg er med i Cannabis Danmark:
Efter min opfattelse så har man, hvis man har evnerne, en forbandet pligt til at hjælpe civilsamfundet. Derfor var jeg medstifter af Medicinsk Cannabis Forening Danmark i 2014, efter min egen far brugte cannabis til at lindre sin cancersygdom. Viden derfra bærer jeg med over i Cannabis Danmark, så vi får ordnede forhold for alle syge, der kan have gavn af cannabis til medicinsk brug, tydelig forskning på området og et mål om, at få Danmark helt op i superligaen, hvad angår cannabis som helplantemedicin.