Cannabis Danmark som interesseorganisation


Patienter og pårørende
Cannabis Danmark er ikke en patientorganisation. Vi har viden om cannabis til medicinsk brug og ikke ekspertisen i alle mulige forskellige sygdomme. Men vi er interesserede i at hjælpe patienter til en ordination af lovlig cannabis og dele den viden, vi har på området.

Producenter og sideindustri til produktionen
Cannabis Danmark er ikke en brancheorganisation. Vi fremmer kendskabet til medicinsk cannabis og dets indholdsstoffer samt anvendelsen og forskningen til omverdenen – vi varetager derfor ikke en branches specifikke interesser og indtjening.
Men vi samarbejder overordnet om, hvordan vi får den bedste kvalitet til så lav pris som muligt for patienterne.

Læger og forskere
Cannabis Danmark er ikke en sundhedsfaglig organisation. Vi varetager ikke læger og forskeres generelle vilkår og interesser. Men vi formidler viden og netværk, faciliterer uddannelse og forskningsmidler for at udbrede kendskab og evidens til fordel for cannabis til medicinsk brug.

Myndigheder og lovgivere
Cannabis Danmark er hverken et partipolitisk projekt eller en myndighed. Men vi samarbejder med regering, partier og myndigheder for de bedste vilkår for udbredelsen, jobskabelse, erhvervsudvikling og forskning i cannabis til medicinsk brug i Danmark.