Cannabis Danmark som interesseorganisation


Patienter og pårørende

Vi er interesserede i at hjælpe patienter til lovlig ordination af medicinsk cannabis og dele den viden, vi har på området. Cannabis Danmark er ikke en patientorganisation – viden om de mange forskellige sygdomme ligger hos patientorganisationerne, som vi gerne samarbejder med. For Cannabis Danmark er det afgørende at få syge fra det illegale marked over på lovlig ordination, at gøre reel information om medicinsk cannabis tilgængelig, rette op på misinformation, og at patienterne kan få en god samtale med deres læge om medicinsk cannabis.

Producenter og sideindustri til produktionen

Vi fremmer kendskabet til medicinsk cannabis, dets indholdsstoffer, anvendelsen heraf og forskning. Vi er derfor ikke en brancheorganisation for industrien. Men vi mener, at det er nødvendigt at samarbejde med industrien og øge kendskabet til dansk produktion over for omverdenen for at opnå vores ambitionsniveau, hvor Danmark er bedst og størst i Europa inden for produktion, forskning og ordination med cannabis i så høj kvalitet som muligt til langt lavere priser for patienterne end vi ser i dag.

Læger og forskere

Vi formidler viden og netværk, faciliterer uddannelse og forskningsmidler for at udbrede kendskab og evidens til fordel for medicinsk cannabis. Læger og forskere er nøglepersoner i at udbrede og udvikle cannabis til et afgørende medicinsk redskab til gavn for patienterne i fremtiden. Det kræver information, forskning og uddannelse, hvilket Cannabis Danmark trinvis vil hjælpe med at facilitere i samarbejde med de sundhedsfaglige netværk, foreninger, institutioner og organisationer, som ønsker det.

Myndigheder og lovgivere

Cannabis Danmarks kontaktflade er stor både nationalt og internationalt. Derfor har vi et godt overblik over både situationen nu blandt stakeholders, og hvordan vi kommer videre ad den vej, der både skal hjælpe patienter herhjemme og få Danmark i førerposition i Europa inden for produktion, forskning og ordination. Heldigvis er der en unik samlet stor politisk velvilje for at fremme medicinsk cannabis, og vi har derfor et godt samarbejde med både myndigheder, regering og politiske partier. Vi står altid til rådighed for hjælp.