Advisory board patient2018-10-08T07:01:03+00:00


Advisory Board

Cannabis Danmark har nedsat et advisory board for patienter bestående af patienter og pårørende.

Advisory boardet skal rådgive sekretariatet og bestyrelsen. De er ikke kun vores ører og øjne som patienter og pårørende, ved også, hvad der rører sig blandt andre patienter og pårørende. Derudover har de adgang til både juridisk bistand og hjælp fra sundhedsprofessionelle (bl.a. sygeplejersker).

I Cannabis Danmarks sekretariat står Marianne Højgaard Jensen for den primære patientkontakt og videreformidlingen heraf. Hun er også den, som har den daglige kontakt med advisory boardet.

Advisory boardet tager sig også af den årlige patientdonation og er en meget vigtig brik i Cannabis Danmarks arbejde.

I øjeblikket består Cannabis Danmarks patient advisory board af:


Julie EidFormand Julie Eid

Mor til ‘Miv’, der desværre måtte bukke under for cancer. Det efterlod en stor indsamling, som skulle have været brugt til eksperthjælp i udlandet.

Komiteen bag indsamlingen – “Mivs soldater”, besluttede at donere en del af indsamlingen, 130.000 kr., til forskning i cannabis til børn med cancer. Disse midler står på en lukket konto og venter på en forskningsprotokol og medfinansiering.

 


Medlem Martin Mogensen

Lider af den invaliderende sygdom dystoni. Har igennem flere år forsøgt at opnå lægeordineret cannabis for afhjælpning af sin sygdom, indtil videre uden resultat.

Det ligger Martin meget på sinde at få oplyst og uddanne danske læger til at være langt mere åbne over for ordination af cannabis.

 

 


Medlem Maj-britt Sanders

Mor til et epilepsibarn og administrator af FB-gruppen Epilepsihjørnet.

Kæmper en kamp for lægeordineret cannabis til epilepsibørn, så forældre ikke skal ty til det illegale marked med ukontrolleret cannabis, når konventionel behandling ikke virker.

 

 


Medlem for sekretariatet Marianne Højgaard Jensen

Lider af den meget svære degenererende nervesygdom CPRS efter en simpel operation, der endte galt. Kan i dag ikke opnå lægeordineret cannabis.

Har i mange år arbejdet for lovliggørelsen af cannabis til medicinsk brug, hjulpet patienter som sidder fast i systemet og har skabt sig et godt internationalt patientnetværk inden for primært børneområdet og cannabis.