Lovgivning2019-01-22T11:02:30+00:00


Lovgivningen

– i forhold til dyrkningen, forarbejdning, distribution, opbevaring og salg

Forklaringen på, at vi sammen med forsøgsordination også fik godkendt dansk dyrkning af cannabis til forsøgsordningen er, at vi lige så godt selv kunne dyrke cannabis til ordination. Det ville nemlig give både billigere produkter og danske arbejdspladser.

Cannabis Danmark har haft samme ønske, men det beror også på, at det er langt lettere at få varieret tilgængelig højkvalitet cannabis til en forskning i Danmark.

Bekendtgørelser, lovgivning og ansøgningsskemaer til de to ordninger: Udviklingsordningen og Forsøgsordningen, finder du på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Umiddelbart er det relativ let at opnå en licens til den såkaldte Udviklingsordning, hvor man så at sige øver sig lidt på dyrkningen og påbegynder sin facilitetsopbygning. Når man er klar, ansøger man om inspektion i forhold til bekendtgørelsen omkring forarbejdning, distribution og salg.

Det er ikke noget, man som virksomhed gør med et knips med fingrene og en del, der har opnået licens, har også indgået samarbejde med udenlandske producenter eller investorer.

De høje krav kræver både hårdt arbejde, søvnløse nætter og en stor investering. Man begiver sig som virksomhed ud i en ukendt verden. Der er procedurer for alle led i kæden, og man kan som virksomhed varetage hele kæden eller dele af kæden.

Lov om eksport af cannabisbulk og produkter er trådt i kraft 27. november 2018. Den er ikke i sin endelige form på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside endnu, men vi har forsøgt at samle ændringerne, så den fulde lov kan findes her.