Bekymrende og drastisk fald i ordinationerne af medicinsk cannabis

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser en halvering af patienter, der får ordineret medicinsk cannabis. Patienter er formentlig forsvundet ud på det illegale marked i stedet.

Ifølge de nyeste tal fra Sundhedsdatastyrelsen er der sket et markant fald i antal patienter fra 2. til 3. kvartal 2019, der får ordineret medicinsk cannabis primært fra Forsøgsordningen. Tallet er næsten halveret fra 1.187 til 606.

Læs mere her


Temadag om dilemmaer i forbindelse med medicinsk cannabis

Den  16. april 2020, kl. 09:30 -15:30 holder Dansk Psykolog Forenings Selskab for Misbrugspsykologi en temadag om dilemmaer i forbindelse med medicinsk cannabis. Det foregår i Psykologforeningens lokaler på Østerbro i København.

Vi er blandt oplægsholderne med Rikke Jakobsen, som vil fortælle om de gråzoner, der er inden for området.

Læs mere her


Medicinsk cannabis konference i København 2020

The 3rd International Annual Congress on Controversies on Cannabis-Based Medicines afholdes i 202o i København. Konferencen varer fra 21.-22. maj og vi deltager naturligvis fra Cannabis Danmark. 

Læs mere her


Cannabis Danmarks formål er at fremme interessen og mulighederne for lovlig brug af cannabis til medicinske formål i Danmark.

Cannabis Danmark arbejder for, at Danmark kan blive et foregangsland for forskning i medicinsk cannabis samt for produktion, anvendelse af lovlig cannabis i sundhedssystemet.

Foreningens aktiviteter omfatter blandt andet indsamling og udbredelse af viden om medicinsk cannabis, politisk lobbyvirksomhed og samarbejde med virksomheder, patienter, læger og forskningsinstitutioner.


Cannabis Danmark  ♦  
Bygmestervej 57, 2400 København NV

 info@cannabisdanmark.dk ♦  +45 71371687