Lægemiddelstyrelsen: Det er sikkert at udskrive medicinsk cannabis

Lægemiddelstyrelsen har netop udgivet deres rapport om formodede bivirkninger af medicinsk cannabis under forsøgsordningen i 2018. Den viser, at der er indberettet 21 bivirkninger, hvoraf langt de fleste (76%) er ikke-alvorlige. Det skal ses ud fra, at der er indløst 2951 antal recepter i samme periode. 

Lægemiddelstyrelsens konklusion på indberetningerne er: På baggrund af bivirkningsindberetninger modtaget i perioden fra 1. januar til og med 31. december 2018 har Lægemiddelstyrelsen ikke identificeret signaler om sikkerhedsproblemer med cannabisslutprodukter.

Læs mere her.

Medicinsk cannabis

Cannabis til medicinsk brug i Danmark

Foreningen Cannabis Danmark vil gøre Danmark til et foregangsland i udviklingen og anvendelsen af cannabis til medicinsk brug til gavn for behandling af patienter. Vi skal tænke i hele værdikæden – fra plante til patient. Herunder skal vi udvikle rammebetingelser for produktion og udbredelse af cannabis til medicinsk brug som højtrangeret kvalitetsprodukt.

Vi skal fremme danske og internationale forskningsresultater og potentialet for dansk erhvervsliv. Cannabis Danmark vil samle de vigtigste aktører; politikere, universiteter, sundhedssektoren, erhvervsliv og patienter, som kan muliggøre, at cannabis til medicinsk brug kan realiseres fra plante til patient til gavn for erhverv, samfund og mennesker.

Bliv medlem i dag og gør en forskel.

BLIV MEDLEM