Foredrag

TilhørereCannabis Danmark leverer skræddersyede foredrag til en hvilken som helst målgruppe.

Vores foredrag er tilpasset, så målgruppen til enhver tid får brugbar viden med hjem. Vi afholder foredrag for patientgrupper, fagprofessionelle, erhvervsgrupper/foreninger etc.

Som regel består foredraget af 1 time og med ca. ½ times spørgsmål enten under eller efter foredraget. Det er ikke altid, vi er gode til at overholde tiden, da der oftest er der mange gode og interessante spørgsmål fra tilhørerne.

Vi leverer med fast pris på 8.000,- for patientgrupper/patientforeninger og mellem 10-15.000,- for andre grupper afhængig af antallet af tilhørere. Kontakt os på info@cannabisdanmark.dk

NB! Under Covid-19 krisen kan vi afholde foredrag med op til 20 personer via Zoom meeting systemet til en god pris. Kontakt os venligst for mere information.


Publikum sagde:

“Det var et både inspirerende og tankevækkende foredrag med efterfølgende lang og god debat, som Rikke stod for.”

SIND, Hjørring

“Det var en rigtig god aften og hold da op en fantastisk viden Rikke har.”

AOF Sydvest SjællandEksempler på mulige foredragsemner

Cannabis til medicinsk brug – et all round billede
Foredraget omhandler cannabis til medicinsk brug og er baseret på den videnskab, som foreligger nu, og de erfaringer, som man har gjort sig i udlandet. Hovedpunkterne vil som udgangspunkt være nedenstående, men vi kan naturligvis tilpasse foredraget, hvis I har noget specifikt, I gerne vil høre om, som ikke står på listen. Efter foredraget vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

  • Hvad er cannabis, cannabinoider og terpener?
  • Hvorfor er de forskellige cannabinoider og terpener et godt medicinsk redskab?
  • Forskning i cannabis
  • Lovgivningen i forhold til cannabis
  • Hvordan opnår man cannabis på recept?
  • Bivirkninger, interaktioner etc. når man er syg
  • Det illegale marked
  • Hvad er Cannabis Danmarks formål og mål.

Cannabis som fremtidens Life Science
Cannabisplanten indeholder over 100 kendte cannabinoider og over 100 kendte terpener. Alle har hver deres medicinske virkning og i samspil virker det både mest effektivt og inden for en lav dosering end hvis man bruger cannabinoiderne hver for sig. Forskningen i flere medicinske komponenter sammen er vanskelig, men kan gå hen og blive et meget afgørende medicinsk redskab inden for begrebet life science, hvor man kan skræddersy cannabismedicin med forskellige cannabinoider og terpener, så det rammer ikke kun på sygdommen, men helt ned til den personlige profil.

Cannabis til medicinsk brug mellem illegale og legale tilstande
Igennem flere år er der pågået en hård jagt på pusherne på Christiania, mens den illegale handel med medicinske produkter indeholdende cannabis ikke har haft den store opmærksomhed. Men er det ikke langt farligere, at syge bruger illegal cannabis forklædt som medicin, der er ude af nogen som helst kontrol?

Et billede af tilstanden i Danmark og resten af verden, hvor mange virksomheder har set et marked i salg af tvivlsomme produkter uden kvalitetskontrol eller faglig rådgivning.

Cannabis som Danmarks nye vækstområde
Det er ikke mange der ved, at vi kan sidde på et guldæg, som klækker inden for et år. Med forsøgsordningen i ordination af cannabis til medicinsk brug, blev det også besluttet, at vi skulle dyrke vores egen cannabis i Danmark. Det kunne lade sig gøre i kraft af FN’s singlekonvention af 1961 om euforiserende stoffer.

Den danske lovgivning på område er med meget høje kvalitetskrav, men også så ubureaukratisk, at det har tiltrukket store udenlandske investeringer til Danmark.

Vi tegner et billede af situationen i Danmark både for erhvervet, forskningen og afsætningen her i landet og sammenligner det med andre lande, der har legaliseret cannabis til medicinsk brug og kommerciel dyrkning.