Lovgivningen

– i forhold til dyrkningen, forarbejdning, distribution, opbevaring og salg

1. januar 2018 trådte udviklingsordningen for dyrkning af cannabis i Danmark i kraft. Den gør det muligt at søge tilladelse til dyrkning og håndtering af cannabis med henblik på at udvikle cannabis egnet til medicinsk brug.

Udviklingsordningen løber parallelt med den 4-årige forsøgsordning med medicinsk cannabis. Lægemiddelstyrelsen udsteder tilladelse til dyrkning og udvikling af cannabis til anvendelse i forsøgsordningen.

Bekendtgørelser, lovgivning og ansøgningsskemaer til de to ordninger: Udviklingsordningen og Forsøgsordningen, findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Du kan også se en grundig gennemgang af ansøgningsforløbet for en virksomhed her (PowerPoint fra Lægemiddelstyrelsen)

Umiddelbart er det relativ let at opnå en licens til den såkaldte Udviklingsordning, hvor man så at sige øver sig lidt på dyrkningen og påbegynder sin facilitetsopbygning. Når man er klar, ansøger man om inspektion i forhold til bekendtgørelsen omkring forarbejdning, distribution og salg. Endnu er ingen virksomheder blevet godkendt til distribution og salg.

Der er meget høje krav til dyrkning og fremstilling gør, at vi ender med et højkvalitetsprodukt, men det kræver også hårdt arbejde og en stor investering fra dyrkernes side. Derfor har mange danske producenter også indgået samarbejde med udenlandske producenter eller investorer. Der er procedurer for alle led i kæden, og man kan som virksomhed varetage hele kæden eller dele af kæden.

Der er også en lang række regler, der skal overholdes, hvis man søger om at dyrke til Forsøgsordningen. Der findes en ret udførlig guide på Lægemiddelstyrelsen her.

Lov om eksport af cannabisbulk og produkter er trådt i kraft 27. november 2018. Den fulde bekendtgørelse kan findes på Retsinformations hjemmeside her.

OBS! EU har ændret lovgivningen omkring CBD og novel foods. Det har betydning for, hvad der er lovligt at sælge, og hvad der ikke er lovligt. Læs mere her.