Bekymrende og drastisk fald i ordinationerne af medicinsk cannabis

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser en halvering af patienter, der får ordineret medicinsk cannabis. Patienter er formentlig forsvundet ud på det illegale marked i stedet.

Ifølge de nyeste tal fra Sundhedsdatastyrelsen er der sket et markant fald i antal patienter fra 2. til 3. kvartal 2019, der får ordineret medicinsk cannabis primært fra Forsøgsordningen. Tallet er næsten halveret fra 1.187 til 606.

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen

Det er tydeligt, at faldet er sket på baggrund af, at produkterne fra canadiske CannTrust blev suspenderet i sommeren 2019 – produkter, som blev importeret af den danske cannabisproducent StenoCare.

Det kan komme som en overraskelse for mange, men ikke for os. Vi har på forhånd forudsagt dette både her i Danmark og i udlandet. Vi fik jo selv rigtig mange henvendelser fra frustrerede patienter i sommeren 2019.”, siger sekr. leder i Cannabis Danmark, Rikke Jakobsen, som dog ikke havde forventet en halvering.

Ud af tallene kan man se, at det ikke er lykkedes den magistrelle ordning at samle disse patienter op, hvilket formentlig skyldes både en ringere mulighed for tilskud og ønsket om at få et produkt med flere indholdsstoffer. Heller ikke en fordobling i salget af topskudsprodukterne Bediol (CBD og THC) og Bedica (CBD) dækker de produkter, der udgik i 3. kvartal.

Hvis vi ser bort fra den manglende mulighed for tilskud, så kan man heller ikke ’bare’ skifte til et andet produkt med det samme indhold af hovedstofferne THC og CBD i olieform eller for den sags skyld skifte til et topskudsprodukt, der skal inhaleres. I begge tilfælde er det nogle andre medicinske virkninger, som patienten opnår“, siger Rikke Jakobsen.

Der er forsvundet 600 patienter fra forsøgsordningen fra 2. til 3. kvartal, som enten har givet helt op eller er havnet på det sorte marked.

“Hvis vi sammenligner ordinationstendensen i andre lande med medicinske cannabisordninger er den stærk stigende, så vi har ingen grund til at tro andet end, at patienterne er forsvundet pga manglende oliebaserede produkter i forsøgsordningen,” siger Rikke Jakobsen.

“Cannabis Danmark bruger alle sine vågne timer på at få patienter fra det sorte til det legale marked, derfor er det afgørende, at vi har noget at henvise dem til.” slutter Rikke Jakobsen.

Cannabis Danmark ser flere løsninger på denne udfordring nu og i fremtiden inden for forsøgsordningen:

  • Hurtigere og fokuseret sagsbehandling på import af oliebaserede og doseringsvenlige produkter
  • Økonomiske incitamenter for danske producenter til ekstrahering af deres råmateriale, så vi hurtigt får flere varianter af cannabisprodukter.
  • Import af topskud til ekstraktion i Danmark, så danske patienter er sikret en stor variation af medicinsk cannabis.

Disse tiltag vil give hurtigere adgang til en variation af produkter og billigere priser for patienterne.

Cannabis Danmark har i forbindelse med halvvejsevalueringen af forsøgsordningen en række løsningsforslag, der skal forbedre forsøgsordningen nu og i de kommende år.