Hvornår er der ’en god begrundelse’ til at ordinere medicinsk cannabis til børn?

Det er ikke et spørgsmål, Cannabis Danmark kan svare på, men det er en debat, vi ønsker at igangsætte, da vi ikke mener, at der findes et klart svar i lovgivningen tilknyttet forsøgsordningen.

Det, vi ved, er, at der er mange forældre til børn og unge, som har et ønske om at få ordineret medicinsk cannabis til deres børn. Vi ved også, at en del af disse konsulterer det sorte marked eller har fundet en læge i et andet europæisk land, som kan ordinere medicinsk cannabis.

Oftest beror søgningen henimod medicinsk cannabis på, at patienterne ikke bliver dækket godt nok af den konventionelle medicin, hvis overhovedet, eller også at den konventionelle medicin har alt for store bivirkninger i forhold til virkning.

I Cannabis Danmark ser vi det primært inden for epilepsi, men også cancer i forbindelse med kemobehandling og nogle få psykiske sygdomme.

I Forsøgsordningens vejledning til lægerne står følgende:

’På grund af manglende viden om langtidseffekter, herunder på kognitiv udvikling, er det Lægemiddelstyrelsens klare anbefaling, at medicinsk cannabis ikke skal anvendes til børn og unge under 18 år.’ https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196792

Men ifølge Lægemiddelstyrelsen (på en konference d. 6. marts 2019 på SDU for bl.a. patientorganisationer), kan en læge godt ordinere til børn og unge under 18 år, hvis der er ’en god begrundelse for det.’

Det er problematisk, at lægerne ikke har mere klare retningslinjer at forholde sig til, for det er ikke nogen hemmelighed, at der kan herske en frygt for ’at træde ved siden af’ specielt over for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Derfor mangler vi klare retningslinjer for ordination af medicinsk cannabis til børn og unge under 18 år, der tager udgangspunkt i forskning og erfaringer fra andre lande i ordination til denne aldersgruppe. Hvad er ’en god begrundelse’ ud fra et princip om virkning vs bivirkning i forhold til lidelsens eksisterende skadevirkninger og/eller eksisterende medicin/behandling holdt op imod ’manglende viden om langtidseffekter, herunder på kognitiv udvikling’?

Se Cannabis Danmarks videointerview med Anja – mor til Valter, der lider af en sjælden form for epilepsi. De har været tvunget til at vælge en tysk neurolog for at få ordineret medicinsk cannabis.