Invitation fra Sundheds- og Ældreministeriet til konference

Den 6. marts afholdes konference for producenter og patientforeninger om medicinsk cannabis. Det er den første store konference i Danmark arrangeret af Sundhedsministeriet og vi opfordrer fra Cannabis Danmark’s side naturligvis til, at man deltager. Det bliver helt sikkert spændende og interessant.

Se den officielle invitation til producenter: Producenter – Invitation.

Se den officielle invitation til patientforeninger: Patientforeninger invitation

Se Program d. 6. marts – For alle


Fælles invitation fra Sundheds- og Ældreministeriet:

Den 1. januar 2018 trådte en 4-årig forsøgsordning med medicinsk cannabis i kraft. Forsøgsordningen giver læger mulighed for at udskrive nye cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen, som ikke tidligere har været lovligt i Danmark.

Dette medfører nye muligheder og udfordringer for bl.a. læger, patientforeninger og producenter, der alle, på den ene eller anden måde, er i berøring med forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

Da forsøgsordningen med medicinsk cannabis har været i gang i lidt over et år, finder Sundheds- og Ældreministeriet anledning til at gøre status og udveksle erfaringer mellem relevante aktører.

Ministeriet inviterer derfor læger, producenter og patientforeninger til konference om forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

Konferencen vil indeholde en mere generel introduktion til forsøgsordningen med medicinsk cannabis. I forbindelse med forsøgsordningen blev der afsat midler til forskningsprojekter, der skal bidrage til vores viden om brugen af medicinsk cannabis. Forskerne bag de fem forskningsprojekter, der har fået tildelt midler, vil på konferencen præsentere deres projekter.

Endeligt vil der blive afholdt et seminar for producenter og separate workshops for læger og patientforeninger.