Lægemiddelstyrelsen: Det er sikkert at udskrive medicinsk cannabis

Medicinsk cannabisLægemiddelstyrelsen har netop udgivet deres rapport om formodede bivirkninger af medicinsk cannabis under forsøgsordningen i 2018. Den viser, at der er indberettet 21 bivirkninger, hvoraf langt de fleste (76%) er ikke-alvorlige. Det skal ses ud fra, at der er indløst 2951 antal recepter i samme periode. I rapporten ser man også, at det, der overvejende er patienter med neuropatiske smerter, der får udskrevet medicinsk cannabis.

De indberetninger, der er givet, drejer sig hovedsageligt om kvalme, svimmelhed og mundtørhed. De indberetninger, der har været om alvorlige bivirkninger, har i begge tilfælde været, hvor patienten har overdoseret sig selv.

Størstedelen af indberetningerne i perioden er modtaget fra specialpraktiserende læger, der har bidraget med 62% (13) af indberetningerne. Hospitalslæger har bidraget med 19%.

De omfattede produkter er: Bediol og Bedrocan samt Stenocares 1:1 DROPS, CBD Drops og THC drops.

Lægemiddelstyrelsens konklusion på indberetningerne er: På baggrund af bivirkningsindberetninger modtaget i perioden fra 1. januar til og med 31. december 2018 har Lægemiddelstyrelsen ikke identificeret signaler om sikkerhedsproblemer med cannabisslutprodukter. Indberetningerne om formodede bivirkninger ved cannabisslutprodukter har heller ikke givet Lægemiddelstyrelsen anledning til at iværksætte risikominimeringsforanstaltninger i perioden.

Læs hele rapporten her