Lukrativt illegalt CBD-salg truer folkesundheden

Af Rikke Jakobsen, Sekretariatschef, Cannabis Danmark

Den danske forsøgsordning med cannabis til medicinsk brug kan afbøde de værste følger af et ulovligt marked, hvor syge er overladt til sig selv. Vi mangler dog at regulere et meget synligt og illegalt cannabismarked for såkaldte CBD-produkter, der er på vej til at blive et af de største pushermarkeder inden for cannabisområdet og en trussel mod folkesundheden.

Der har alle dage siden forbuddet af cannabisplanten eksisteret fortalere og aktivister for en genindførelse af en legalisering. Omkring 2012 startede et stigende folkeligt pres for en legalisering af cannabis til medicinsk brug foranlediget af den, nu mere eller mindre, landsforviste canadiske aktivist Rick Simpson, som introducerede mirakler med cannabisolie til cancerpatienter.

Da cannabis blev folkemedicin

Ekstraktion af cannabisplantens aktivstoffer er ikke ny blandt erfarne cannabisbrugere, men Rick Simpson gjorde det til en ny ‘folkemedicin’. Olierne havde et meget højt indhold af cannabinoidet THC og kunne, ifølge Rick Simpson, slå cancerceller ihjel.

Succeshistorierne bredte sig som en lynild, de mindre gode historier gjorde ikke. For med vilde doseringsanbefalinger på op til 1ml koncentreret THC-olie om dagen, ville det uundgåeligt få negative konsekvenser for nogle. Med sådanne koncentrationer kan selv den mest hærdede rekreative cannabisbrugere blive lagt ned.

Der var ikke forsket meget i THC og cancercelledød. På det spanske institut for biokemi og monokulærbiologi i Madrid var forskningsfrontløberne inden for cannabinoider og cancer, Manuel Guzmán og Cristina Sánchez, kun nået til petriskålene og enkelte direkte indsprøjtninger i hjerneturmorer. Resultaterne så lovende ud for mindre doseringer, mens høje doseringer kunne få tumorerne til at vokse.

Men for desperate cancerpatienter betyder forskningen mindre og mirakler mere.

Rick Simpsons historier nåede også til Danmark, hvor, i første omgang, idealistiske køkkenproducenter begyndte at sælge eller forære hjemmelavede olier til hr. og fru. Danmark og pusherne på Christiana fik et nyt klientel. Cannabis begyndte at miste sin folkelige stigmatiserende etiket.

Denne første bølge af cannabis-folkeeje nåede dårligt nok at toppe før nye historier fra patienter rullede ind over Atlanten til Europa. Denne gang fra USA, hvor desperate forældre til dødssyge epilepsibørn rapporterede om mirakler fra cannabis med højt indhold af CBD. Familier rejste til Colorado eller bosatte sig i staten for at opnå special-forædlede CBD-olier til deres epilepsiramte børn. Olien kom fra The Stanley Brothers, der havde videreudviklet en industrihampplante, så den fik et meget højt CBD-indhold og meget lille THC-indhold.

Deres nye sort fik navnet Charlotte’s Web efter den lille pige af samme navn, der startede hele bølgen med voldsomt reduceret epilepsianfald.

Nye producenter på markedet brugte gerne historierne til at sælge deres produkter. Men mens THC-olierne var henvist til køkkenbordsproducenterne, var det en smule nemmere at masseproducere CBD-olier ud fra det EU-godkendte lav-cannabinoide industrihamp, fordi det var lovligt at dyrke til industriel brug.

Det sorte marked for medicinsk cannabis tegnede til, at kunne blive lige så lukrativt som et rekreativt marked. Nu var de syge ikke kun kriminelle, men også i hænderne på kvaksalvere med ukontrollable produkter.

En nødvendig forsøgsordning

Det var en uholdbar situation – også fCannabisdyrkningor politikerne.

Igennem 2015 udviklede daværende sundhedsordfører for Alternativet, Carolina Magdalena Meyer, ideen om en prøveperiode for medicinsk cannabis, som fik støtte af DF, LA, Rad.V, SF og Enhedslisten. Efter en del bearbejdning af beslutningsforslaget og med Sundhedsminister Ellen Trane Nørbys (V) hjemkomst fra barsel tilsluttede Venstre og Socialdemokratiet sig også en forsøgsordning, der nu var blevet udvidet med dyrkning af dansk cannabis.

D. 1/1 2018 trådte lovgivningen om en forsøgsordning på 4 år i kraft, og stor var forventningen fra over 50.000 potentielle patienter fra det sorte marked.

Men som i mange andre lande, der har legaliseret cannabis til medicinsk brug, kræver det en længere proces at få afviklet et sort marked.

Det lukrative CBD-marked

Mens de fleste cancerpatienter på det ulovlige marked stadigvæk bruger THC-rig cannabis fra køkkenproducenterne og dertil usikkerhed om snyd og forurening, så bevæger resten af hr og fru Danmark sig imod CBD-produkterne, der bliver solgt på alverdens mirakler og pæne indpakninger.

Markedet for industrihampbaserede produkter er meget stort, og det vil fortsætte med at stige ifgl. European Industrial Hemp Association – EIHA. Det skyldes bl.a en stigning i anvendelsen af CBD-produkter fra den lav-cannabinoide EU-godkendte industrihamp.

Hvis man ser på dyrkning og produktion af medicinsk cannabis til forsøgsordningen, i forhold til dyrkning af industrihamp til CBD-olier, vil indtjeningen på kort sigt være længere undervejs pga de meget store etableringsudgifter og høje standardiserings- og kvalitetskrav i lovgivningen. Derfor er det umiddelbart langt lettere at tjene penge på CBD fra industrihamp til trods for, at det er noget mudret lovgivningsmæssigt landene imellem på EU-plan.

Syge er overladt til kvaksalvere

Cannabinoidet CBD bliver generelt betragtet af Lægemiddelstyrelsen som havende en medicinsk effekt, og skal derfor ordineres af en læge. Hvis det skal sælges uden om en ordination som fødevarer, skal det oftest igennem et tjek hos lægemiddelstyrelsen i form af indhold og markedsføring.

Til trods for forskellige lovgivninger i EU-landene, er tommelfingerreglen som regel, at man godt kan sælge hampprodukter som fødevarer så længe, at indholdet svarer til dét, den naturlige industrihampplante kan producere af indholdsstoffer i frø, blade og stængler. Hvis der på nogen måde tilføjes/suppleres ekstra af disse indholdsstoffer, skal det godkendes under EU’s Novel Food-ordning.

Når produkterne ikke er under ordentlig kontrol, er det de færreste producenter/grossister, som vil bruge penge på at leve op til gennemsigtighed, reelle laboratorietests, certificeringer og andre kvalitetskrav af sig selv. Oftest sælges/formidles produkterne af nogle mennesker, der i bedste fald kan kaldes lægmænd, men reelt er kvaksalvere/medicinske pushere, som i deres iver for at tjene penge sælger deres ‘syge moster’, som mest af alt kan sammenlignes en ‘push-effekt’.

Netop sådan en ‘push-effekt’ kan betyde, at forbrugere kan opnå en placeboeffekt over en 3 ugers tid, hvorefter egen biokemiske placeboformåen aftager.

CannabisplanteIndustrihampen, der anvendes til CBD-produktion, dyrkes på friland under omstændigheder, vi oftest ikke kender til. En del råmateriale kommer fra Østeuropa og opkøbes af sælgere som bulk enten i rå form eller i halvfabrikater (plasttønder), som derefter bliver forsynet med lækker indpakning og label. Ifølge den hollandske cannabisforsker, Arno Hazekamp, kan der nemt optræde 4-5 uafhængige led i værdikæden, så det er umuligt at skabe transperens.

Det er de færreste sælgere, som reelt kan oplyse, hvor industrihampen er dyrket eller hvordan CBD-olien udvundet. Det er de færreste sælgere, der kan fremvise godkendte certificeringer, og det er de færreste sælgere, der ved, hvad der er i, da de ikke kan fremvise reel dokumentation. Yderligere har ingen af dem faglig formåen til at yde den rådgivning, i forhold til sygdomme, som flere giver sig i kast med.

Det er vanskeligt for desperate syge at manøvrere rundt i denne jungle af sælgere, som samtidig udøver kvaksalveri. Det syge kan opleve er eksempelvis sælgerudtalelser som; ‘du skal bare tage mere’, når man ikke mærker en forandring efter deres doseringsanbefalinger eller få besked på bare at fortsætte, selvom man på 2. uge har kvalme, diarre, hovedpine eller svimmelhed for ‘det kan bare være en udrensning’.

Vildledende markedsføring

Den tjekkiske institut og laboratorium ICCI udførte i 2017 en stikprøvekontrol på en række CBD-produkter produceret og solgt i Europa. Det viste nedslående resultater med forkerte cannabinoidoplysninger i forhold til indholdsfortegnelsen hos de fleste producenter bl.a. THC-indholdet, så man kan risikere at få frataget kørekortet som forbruger. Men værre var at 2/3 del af produkterne havde et for højt indhold af polyaromatiske hydrocarboner (PAH). Et stof, der typisk fremkommer ved kulafbrændinger og i selv små mængder kan være kræftfremkaldende. Industrihamp er en glimrende bioakkumulator og bruges bl.a. til oprensning af forurenet jord.

For nylig offentliggjorte ICCI en ny undersøgelse af 35 produkter, hvoraf kun 9 af produkterne gik igen fra sidst. Kun 10 ud af 35 produkter levede op til egen deklaration på THC-indhold, de fleste med for meget THC-indhold. En forbedring siden sidste prøvetagning er på PAH-indhold, men stadigvæk levede 6 ud af de 35 produkter ikke op til grænseværdien.

Den italienske cannabisforsker og læge, Lorenzo Calvi, udgav i år, sammen med flere, en stikprøvekontrol af 15 forskellige CBD-olier på markedet. Prøverne blev analyseret for en mængde parametre og konklusionen er ikke til at tage fejl af: ‘Forskellene fundet i de samlede cannabinoidprofiler, ledsaget af uoverensstemmelser med terpenernes fingeraftryk, viser nødvendigheden af tilvejebringelse af strengere regulering og kontrol’.

I den anden ende af det misinformerende salg kan det dreje sig om uskyldige produkter, som ingen medicinsk virkning har. Fx kalder nogle sælgere knuste frø eller hampprotein for cannabis. Det gjorde Esbjergfirmaet WellVita. Firmaet fik besked fra Fødevarestyrelsen om at foretage en grundig gennemgang af deres markedsføringsmateriale, så forbrugerne ikke blev misledt til at tro, at produkterne indholdt medicinsk potentiale fra cannabis. WellVita er dog langt fra alene, for andre sælger disse pulveriserede ingredienser som CBD-produkter uden, der reelt er nogle cannabinoider i.

Den hollandske forsker og konsulent Arno Hazenkamp publicerede i 2018 en kommentar med overskriften: ‘The trouble with CBD Oil’ i tidskriftet ‘Medical Cannabis and Cannbinoids’. Den omhandlede bl.a. 21 stikprøvekontroller af CBD- og THColier, hvor det gennemgående resultat viste, at deklarationerne var så overdrevne, at forbrugerne i de fleste tilfælde stort set intet cannabinoidindhold fik. På den anden side fandt han, i lighed med ICCI’s rapport, nogle eksempler, hvor der var højere THC-indhold end angivet på indholdsfortegnelsen.

Lovgivningerne i EU-landene omkring CBD-produkter er meget forskellige, men alle er strikse på THC-indhold. Derfor mener Arno Hazenkamp, at flere producenter kan fristes til at tilsætte kunstig CBD til produkterne for at få CBD-indholdet op i produkterne og samtidig holde THC-indholdet nede. Men med kunstigt tilsat CBD vil det betyde, at det ikke længere er alm. fødevare og derfor skal godkendes igennem EU-lovgivningens Novel Food. Ingen produkter indeholdende CBD er til dato godkendt igennem denne ordning, idet ansøgningerne stort set er ikke-eksisterende.

Som lovgivningen er nu, kan forbrugerne måske lovligt besidde THC-fri cannabis, men THC-fri cannabis er sandsynligvis meget lidt smertestillende med mindre, man kommer op på høje doser CBD, hvilket kan give et alvorligt interaktionsproblem med konventionelle lægemidler. Det er formentlig også derfor, at langt de fleste CBD-olier indeholder THC-mængder, der ikke deklareres, så producenterne kan fastholde et kundegrundlag. Alt ansvar ligger hos forbrugerne, der intetanende kan risikere enten at få en bøde i tolden, hvis det er importeret fra et andet land, eller i god tro føre en bil og miste kørekortet.

Forsøgsordning og forskning

Hvis ikke de danske politikere var modige nok til at tage initiativ og endda sætte en barre på kvalitet og standard, som er så høj, at andre lande nu er begyndt at se på deres egen produktkrav til gavn for patienterne, ville vi aldrig komme videre af den medicinske cannabisvej, og det ulovlige marked ville være uoverskueligt.

Inden for et år er vi nu oppe på 6 kliniske forsøg med cannabinoider i Danmark i den standard som lægerne efterlyser, efter vi i 50 år stort set ikke har set skyggen af forsøg i Danmark. Samtidig har Lægemiddelstyrelsen erklæret, efter tilbagemeldingerne omkring bivirkninger fra forsøgsordningen, at der ikke er noget at komme efter rent sikkerhedsmæssigt. Det er således rimeligt sikkert at ordinere. Så at vente 2, 5, 10 år mere på, at en eller anden muligvis ville give sig i kast med et klinisk forsøg, inden vi kunne begynde at ordinere cannabis i Danmark var simpelthen ikke en mulighed. Forskningen, der først er kommet i gang i Danmark efter vedtagelsen af Forsøgsordningen, må foregå samtidig med den relativ sikre ordination.

Regulering af CBD-salget

Tilbage står vi med et ulovligt uigennemsigtigt CBD-marked, der af specielt sundhedsmæssige årsager bør reguleres hurtigst muligt.

Man kan regulere det ved at lave en snitflade for indholdet af CBD, så det på ingen måde kan regnes for medicinsk. Fx skal indholdet af CBD svare overens med indholdet på den industrihamp, som er godkendt til dyrkning, og sælges i handel på apoteker og helseforretninger.

Så kan folk afprøve sikre kontrollerede CBD-produkter med indholdsmængder og doseringer, der ifgl. forskningen ikke ser ud til at skabe interaktionsproblemer eller har mængder, hvor det må betragtes som medicinsk.

I Cannabis Danmark bruger vi uforholdsmæssigt meget tid på at informere om dette illegale marked og udøve ‘damage control’ over for syge, både via de sociale medier, hjemmeside, mail, telefon og i foredrag. Vi har heldigvis også haft held til at få nogle af de mange sælgere til at stoppe med illegalt salg, men det har undret os, at det oftest har været på baggrund af en skræk for retskrav fremfor det etisk uforsvarlige kvaksalveri over for til tider dødssyge mennesker. Det er også beklageligt, at vi ser etablerede alternative behandlere ukritisk bruger alle former for kneb i salget af illegale produkter og oftest med pseudo-videnskabelige henvisninger og succeshistorier.

Der er ikke langt fra det Vilde Vestens snake-oil salg til, hvad vi oplever i dag, og de største tabere ved det uregulerede CBD-marked med misinformation er både de syge, og de som ønsker ordentlig tilgang for cannabis til medicinsk brug.