Medicinsk cannabis: Løs interesseknuderne og kom videre med en permanent løsning

Vi skal have en opdateret ordning med medicinsk cannabis, der kan fortsætte med både forskning, dyrkning og ordination. Derfor behøver vi en politisk udmelding nu om fortsættelse efter 2022 og nedsættelse af en arbejdsgruppe, som i fællesskab kan arbejde med indholdet i en ordning 2.0, der skal afløse forsøgsordningen.

I udgangspunktet var det nødvendigt med vedtagelsen af en forsøgsordning med medicinsk cannabis bl.a. grundet et stærkt stigende illegalt marked og kriminaliseringen af mange tusinder af borgere. Rom blev bare hverken bygget på hverken én dag eller 4 år.

Vi har stadigvæk et gigantisk stort illegalt marked, som kun er vokset, vi har problemer med for få og dyre ordinationer, vi har stadigvæk en del vrede læger og vi har danske producenter, som endnu ikke har leveret cannabis til forsøgsordningen.

I forbindelse med forsøgsordningen, både før og efter vedtagelsen, har Lægeforeningen været særdeles aktiv i debatten omkring ’manglende evidens’ og en kraftig advarsel til sine medlemmer mod at udskrive recepter på medicinsk cannabis på baggrund af forsøgsordningen. Det er bl.a gået ud over Scleroseforeningens medlemmer som i Berlingske Tidende d. 1. oktober efterlyser handling under overskriften: Hård kritik af cannabisforsøg: Skleroseramte må jagte hjælp på det sorte markedet til politikerne efter en undersøgelse. En undersøgelse foretaget af Scleroseforeningen viser, at meget få af deres medlemmer har opnået en ordination hos deres læge samt at de tilgængelige produkter er for dyre.

Samtidig har danske producenter af medicinsk cannabis foreløbig investeret op imod 1 mia. kr. i dyrkning- og procesfaciliteter i en standard, så det kan leve op til krav for fremstilling af lægemidler. Endnu er der ikke kommet et produkt i handlen, som både kan sætte priserne på medicinsk cannabis ned og forestå en forskning i produkter ordineret igennem forsøgsordningen.

Status lige nu er, at vi har flere end 15 studier i medicinsk cannabis i gang. Heraf er omkring 1/3 af klinisk randomiseret karakter, hvor man kan trække en efterlyst evidens og konjunkturen for protokoller til ordination på lidelser som nerveskader, rygmarvsskader, sklerose, bivirkninger ved cancerbehandling, gigt og Fibromyalgi inden forsøgsordningen slutter. Forskerne, der har samlet sig i netværket Klinisk Cannabis Forum, er opsat på at få udvidet forskningen til hjælp for både lægernes ordination og de 10.000vis af patienter, som kan have gavn af medicinsk cannabis.

Vi mangler igangsættelse af kliniske forsøg og erfaringsopsamling på den dansk dyrket cannabis til forsøgsordningen, som formentlig vil være mulig at ordinere inden for det næste halve år.

Da medicinsk cannabis på nuværende tidspunkt er noget uinteressant for medicinalindustrien pga manglende muligheder for patenter, så skal finansieringen af forsøgene bl.a. komme fra producenterne i Danmark. Dette efterlyste formand for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), Anders Beich, også i et interview med Radio 24/7 d. 26/7 2018.

Et meget relevant ønske, men det kan næppe opfyldes førend de første produkter kommer på markedet, så de meget store investeringer bliver vendt til indtjening.  Det er svært at se, at det kan være anderledes, hvis man skal opnå en tilstrækkelig økonomisk finansiering af klinisk randomiseret forsøg, der kan bære en efterlyst dansk evidens. Hvis vi ønsker en fremtid for medicinsk cannabis og senere cannabisbaseret medicin (lægemidler med cannabis), så må alle partere finde en god løsning lige nu og hjælpe til med en god opdateret ordning efter 2022.

Arbejdet med opdateringen skal i gang nu, hvor vi gerne deltager sammen med læger, forskere, patientorganisationer og producenter af medicinsk cannabis inden for en politik besluttet ramme. I sidste ende handler det om mange tusinder af patienter, som lige nu må ty til et ulovligt og ureguleret marked med fare for helbredet.

 

Baggrundsinfo

De mange medicinske komponenter fra cannabisplanten har et meget stort potentiale i kombination med hinanden til lindring og endda bekæmpelse af et utal af sygdomme. Udenlandske forskere har påpeger et medicinsk life science-potentiale af cannabisplantens indholdsstoffer. Efter forsøgsordningens ikrafttræden blev Danmark af flere eksperter udpeget som det land i Europa, der kan blive førende i denne rolle.

Cannabis Danmark er en NGO-organisation som dækker hele interesseområdet medicinsk cannabis fra plante til patient. I den ramme forsøger vi at binde enderne sammen til gavn for patienterne. Vi er ligeledes indgangsdør for udenlandske investeringer og forskere med interesse for dansk forskning i medicinsk cannabis.

Kontakt sekr. leder og kommunikationsansvarlig i Cannabis Danmark:Cannabis Danmark_Logo

Rikke Jakobsen 2833 4097