2. kvartal 2019 – Mindre vækst i ordinationer tyder på alt for dyre produkter

Væksten i ordinationer er stagneret i opgørelsen fra, og det falder godt i tråd med de henvendelser Cannabis Danmark får fra vores medlemmer, som fortæller, at de ikke har råd til at betale for produkterne.

Salget er opgjort på baggrund af tal fra Lægemiddelstatistikregisteret (LSR), som er et register, der dækker alt salg af lægemidler i Danmark.

Samtidigt har styrelsen sammenlignet tallene med data på antal udskrevne recepter fra Fælles Medicinkort (FMK), der bruges til ordination og opdatering af aktuelle lægemiddelordinationer til den enkle patient.

Stagnation i Forsøgsordningen

Som ses på grafikken nedenfor, er stigningen i antal patienter, der får udskrevet recept via Forsøgsordningen er stort set stagneret. Der er kun en stigning på 38 patienter i 2. kvartal fra 1.007 til 1.045.

Til gengæld er der en stigning i ordinerende læger fra 267 i 1. kvartal til 323 i 2. kvartal under Forsøgsordningen.

Det er interessant at se, at Forsøgsordningen ved årsskiftet overhalede den magistrelle ordning, men at udskrivning efter den magistrelle ordning også er steget, efter Forsøgsordningen trådte i kraft. Det kan tyde på, at de to har indvirkning på hinanden.

Det hænger godt sammen med de tilbagemeldinger, vi får fra vores medlemmer, hvor nogle læger hellere vil udskrive fra den magistrelle ordning end fra Forsøgsordningen.  

Cannabis Danmark mistænker, at årsagen til den lave stigning i antallet af patienter i Forsøgsordningen er, at priserne på produkterne er så høje, at patienterne falder fra, når deres tilskud ophører.

Vi ser derfor frem til, at den dansk dyrkede medicinske cannabis kommer på markedet. På nuværende tidspunkt er der mange fordyrende led i kæden fra plante til patient, som bør reduceres, når danskproducerede produkter bliver tilgængelige.

Indikationer 

Neuropatiske smerter ligger stadig højest på indikationslisten ved ordination, men desværre er der også stadig et meget stort antal recepter, der udskrives uden indikation. Derfor er det vanskeligt at danne sig et overblik over, hvilke indikationer der reelt udskrives til. Hele 67% er uden indikation. Det er dog en smule bedre end i 1. kvartal, hvor det lå på 70%.

Status efter monitorering af brugen 2. kvartal 2019

(Kilde: ’Medicinforbrug Monitorering: Cannabisprodukter – monitorering af brugen 2. kvartal 2019, Sundhedsdatastyrelsen’)

  • I alle regioner sælges cannabisprodukter overvejende via receptsalg i primærsektoren.
  • Siden forsøgsordningens start er der indløst 15.607 recepter på cannabisprodukter til 4.300 borgere og i 2. kvartal 2019 er der indløst 3.389 recepter på cannabisprodukter til 1.934 borgere. Disse tal indbefatter både recepter under Forsøgsordningen, den magistrelle ordning, godkendte lægemidler og udleveringstilladelse. Se graf for antal patienter.
  • I 2. kvartal 2019 er der indløst 1.844 recepter på cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen med medicinsk cannabis til 1.045 borgere.
  • I 2. kvartal 2019 har Region Sjælland det højeste mængdesalg pr. indbygger af cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen med medicinsk cannabis.
  • I 2. kvartal 2019 har Region Midtjylland det højeste mængdesalg pr. indbygger af magistrelt fremstillede lægemidler indeholdende cannabis.
  • Det er flest borgere i aldersgruppen 42-64 år, der har indløst recept på cannabisprodukter og ligeledes, når der kun ses på cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen med medicinsk cannabis.
  • De fleste borgere, der indløser første recept på cannabisprodukter, har fået udskrevet recepten fra en speciallæge.

Læs hele rapporten fra Sundhedsdatastyrelsen her