Bestyrelsen


Claus BindslevClaus Bindslev – Formand

Direktør i Nextstep by Bindslev og velfærdsentreprenør gennem 20 år.

Hvorfor jeg er med i Cannabis Danmark: Cannabis til medicinsk brug er en naturlig sag at få på dagsordenen i Danmark. Som velfærdsentreprenør og grundet rækken af logiske argumenter gav det mening at sætte skub i sagen. Har erfaring med, at en lille organisation kan kæmpe en stor sag. Der er et behov for en forening, som kan blive en troværdig samtalepartner for medier, forskere og politikere. Vi taler for hele værdikæden fra cannabis til medicinsk brug til barnet, som ikke må dø. Mine erfaringerne fra Fair Fishing kan omsættes til Cannabis Danmark. Selvfølgelig skal vi kæmpe for, at patienter kan få adgang til cannabis til medicinsk brug.


Lars HvidtfeldtLars Hvidtfeldt – Næstformand

Godsejer Gl. Kirstineberg, Bestyrelsesformand Kirstineberg A/S. Bestyrelsesposter i en lang række øvrige bestyrelser. Har tidligere været bl.a. Viceformand for Landbrug og Fødevarer og Assistant Director på Landbrugsraadets kontor i Bruxelles, direktør for Sydhavsøernes Landboforening samt generalsekretær for ECORD. Uddannet cand.agro.

Hvorfor jeg er med i Cannabis Danmark:
Jeg vil gerne hjælpe andre mennesker. Her er en sag, hvor der åbenlyst er et udækket behov, og hvor jeg kan være med til at gøre en forskel for andre mennesker. Jeg er samtidig landmand og repræsenterer landmænd og gartnere i Danmark, og da vi har muligheden for at kunne bidrage med råstofferne, finder jeg et ekstra behov for at gå ind i Cannabis Danmark. Vi har så behov for at kunne understøtte læger med at kunne udskrive det rigtige præparat til en given behandling. Det kan vi i Cannabis Danmark gøre ved bl.a. at samle eksisterende viden og evidens, samt igangsætte projekter, der tilvejebringer ny viden.


Hans Erik SchmidtHans-Erik Schmidt – Bestyrelsesmedlem

Selvstændig virksomhedsentreprenør, foredragsholder og kreativ ildsjæl med mange års erfaring inden for iværksætteri særligt blandt unge for at fremme færdigheder og vise, at man skal tro og handle på sine personlige projekter og drømme. Stifter af Norvigroup A/S, Innobzz.com og flere større virksomheder i bl.a. Singapore med stor fokus på højteknologiske løsninger inden for tekstiler, sundhed og velvære, samt stor interesse for og viden om rumteknologi.

Hvorfor jeg er med i Cannabis Danmark

Jeg er med i Cannabis Danmark, fordi jeg ser et enormt potentiale i at få skabt et sundt og spirende grundlag for brugen og forskningen af medicinsk cannabis til danske patienter. Jeg har fra sidelinjen set, hvordan cannabis kan gavne forskellige patientgrupper, og at det gør en kæmpe forskel for den enkelte patient. Jeg har en stor respekt for det arbejde, Cannabis Danmark udfører både som rådgiver og videnscenter, og organisationen er en troværdig samtalepartner for forskere, producenter og politikere. Det er en sag, der fortjener forskning og udvikling, og jeg er glad for at være en del af den.


Per FarholtPer Falholt – Bestyrelsesmedlem

Stifter af Per Falholt Global R&D Advisory Services A/S. Ekspertiseområde er R&D og Innovation med mange års erfaring inden for udvikling og lancering af nye produkter bl.a. som forskningschef hos Novozymes A/S. Passioneret inden for kemi/bioteknologi. Stort engagement i uddannelse indenfor naturvidenskab. Aktiv i en lang række bestyrelser bl.a. DTU, DHI, Danfoss, Universe Science Park, Cytovac og formand for ATV’s Science & Engineering-projekt

Hvorfor er jeg med i Cannabis Danmark: Har fokus på sagen og listen af gode ting knyttet til den. Kan bidrage til at afsøge hvordan produktet kan virke bedst, og kan stå på mål for at lave et standardiseret kvalitetsprodukt til gavn for patient og samfund.


Søs Egelind – Bestyrelsesmedlem

Skuespiller, instruktør, forfatter og foredragsholder. Driver økologisk landbrug på 15. år. Hovedperson i DR1 mini-dokumentarserie ”Søs og kampen om Cannabis” februar 2017. Bestyrelsesmedlem i World Animal Protection i 8 år. Tidligere cancerpatient og initiativtager til Cannabis Danmark.

Hvorfor er jeg med: Jeg har på egen krop mærket, hvad cannabis kan, når man er kræftsyg og i kemoterapi. Alt for mange desperate patienter famler i blinde efter alternativer til ofte nytteløs konventionel medicin med voldsomme bivirkninger. Det tvinger dem ud i kriminalitet. Det er stigmatiserende og inhumant. Jeg glæder mig over, at vi i Cannabis Danmark kan få rykket mod en legalisering, at informere og få skabt grundlag for forskning til glæde for de mange patientgrupper. Det nytter noget at kæfte kærligt op!


Torben LippertTorben Lippert – Bestyrelsesmedlem

Sekretariatschef i Dansk Gartneri siden 2012. Har før det arbejdet i brancheforeningen i en række forskellige sammenhænge. Uddannet hortonom fra Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole, nu Københavns Universitet.

Hvorfor jeg er med i Cannabis Danmark: I gartnerierhvervet har vi set, hvad der sker omkring produktion og anvendelse af medicinsk cannabis i udlandet. Erhvervet er overbevist om, at denne produktion har en fremtid i Danmark. Vi ser Cannabis Danmark som det helt rigtige sted at få fokus på denne sag.


Hænder med cannabis grøn

Tue Byskov Bødkær – næstformand

Mere information kommer.

 

 

 

 


Ritt Bjerregaard – Ambassadør

Tidligere medlem af folketinget, undervisningsminister, socialminister, fødevareminister, miljøkommissær i EU og Overborgmester i København. Tidligere bestyrelsesmedlem i Cannabis Danmark.

Hvorfor jeg er ambassadør for Cannabis Danmark: Cannabis kan hjælpe patienter med forskellige lidelser, og det bruges i dag og købes på det sorte marked. Det er ikke værdigt og alt for risikabelt for patienterne. Derfor bør cannabis kunne fås lægeordineret. Og så bør det selvsagt kunne dyrkes i Danmark – det kan forhåbentlig også gøre cannabissen billigere. Cannabis Danmark er jeg glad for at være med i, så der kan ske fremskridt.