Cannabis Danmark som interesseorganisation


Patienter/ordination

Vi er interesserede i at hjælpe patienter til lovlig ordination af medicinsk cannabis og dele den viden, vi har på området. Cannabis Danmark er ikke en patientorganisation – viden om de mange forskellige sygdomme ligger hos patientorganisationerne, som vi gerne samarbejder med. For Cannabis Danmark er det afgørende at få syge fra det illegale marked over på lovlig ordination, at gøre reel information om medicinsk cannabis tilgængelig, rette op på misinformation, og at patienterne kan få en god samtale med deres læge om medicinsk cannabis.

Industri

Vi ønsker at øge kendskabet til dansk produktion og sideindustri over for omverdenen for at opnå vores ambitionsniveau, hvor Danmark er bedst og størst i Europa inden for produktion, forskning og ordination med cannabis i så høj kvalitet som muligt til langt lavere priser for patienterne, end vi ser i dag.

Forskning

Vi formidler viden og netværk for at udbrede kendskab og evidens til fordel for medicinsk cannabis. Læger og forskere er nøglepersoner i at udbrede og udvikle cannabis til et afgørende medicinsk redskab til gavn for patienterne i fremtiden. Det kræver information, forskning og uddannelse. Vi arbejder på at oprette et Center for medicinsk cannabis, som vil være samlingspunkt for området. 

Myndigheder og lovgivere

Cannabis Danmarks kontaktflade er stor både nationalt og internationalt. Derfor har vi et godt overblik over både situationen nu blandt stakeholders, og hvordan vi kommer videre ad den vej, der både skal hjælpe patienter herhjemme og få Danmark i førerposition i Europa inden for produktion, forskning og ordination. Heldigvis er der en unik samlet stor politisk velvilje for at fremme medicinsk cannabis, og vi har derfor et godt samarbejde med både myndigheder, regering og politiske partier.