Terpener

Terpener er det, der giver cannabis smag og duft. Der skal ikke de store mængder terpener til for at opnå en medicinsk virkning. Desværre er der indtil videre meget lidt forskning inden for emnet, men man ved dog, at terpenerne har stor indflydelse på, hvordan man ønsker, at cannabinoiderne skal opføre sig på psyken.

Hvis ikke man kender til indholdet af terpener i et cannabisprodukt, kan det være svært at dosere produktet korrekt.

Terpener har fx afgørende betydning for, om et cannabisprodukt er sløvende eller opløftende.

Indeholder et cannabisprodukt fx overvejende terpenerne Myrcene og/eller Linalool, er det oftest sløvende og godt at sove på, mens terpenerne Limonene og A-Pinene giver en god energi og meget vågen tilstand.

Nogle terpener kan også opføre sig som cannabinoider fx Caryophyllene, der binder sig lige så godt til CB2-receptoren og regulerer disse signaler, som THC gør.