De ydre cannabinoider

Man kan finde cannabinoider i mange forskellige planter, men i cannabisplanten findes der en koncentration, som er usædvanlig høj.

Ud over cannabinoider indeholder planten også andre komponenter som terpener, der har en medicinsk virkning i samspil med cannabinoiderne. Det er formentlig derfor, at cannabisplanten, i forskellige komponentvarianter, har været brugt medicinsk i 1.000 år.

Ud af alle cannabisplantens cannabinoider er de bedst kendte THC og CBD, som i sin uforarbejdede form i planten optræder med en syregren (engelsk acid). Ved opvarmning, lagring og/eller sollys forandrer cannabinoiderne sig og mister sin acidgren. Fx bliver THC-A til THC og senere CBN. På samme måde med CBD-A til CBD. Men af den grund bliver cannabinoidet ikke mere medicinsk aktivt, det er blot en anden medicinsk virkning. Syrecannabinoiderne har således også medicinsk virkning, men der er blot ikke forsket så meget i det endnu.

Når vi indtager cannabinoidet THC knytter det sig både til CB1 og CB2 receptorerne og kan således både agere smertestillende og som suppression/balancere et forvirret immunsystem – oftest forbundet med såkaldte autoimmune sygdomme.

CB1 og CB2-receptorerne findes overalt i hele kroppen. Dog er der overvægt af CB1-receptorer i hjernen, mens CB2-receptorerne er spredt ud i hele kroppen.

Seneste forskning har vist, at THC kan bryde blodbarrierer og virke helt ind i vores celler samt forårsage celledød ved degenererede celler, mens raske celler bliver beskyttet.

Det er muligvis en årsag til, at cannabis fungerer glimrende med en ellers meget celleskadelig kemoterapi.

Det andet kendte cannabinoid, CBD, agerer noget anderledes end THC, og er først og fremmest stærkt anti-inflammatorisk og holder en evt. effekt af at blive høj/skæv af THC nede. Med den evne er CBD også kendt for at være antidepressivt. CBD har også vist sig at have indflydelse på epileptiske anfald i nogle tilfælde, og nyeste forskning viser også lovende tendenser på cancercelledød i forhold til østrogenhormonelle cancertyper

CBD sammen med THC og andre cannabinoider samt terpener lader, ifølge forskerne på området, til at give den optimale terapeutiske effekt, hvilket tendensen på den praktiske anvendelse også viser.

Et studie i Israel viste således, at single molekyle CBD langt fra havde samme medicinske effekt i forhold til den høj-cannabinoid CBD-dominerede plantesort – Avidekel. Dette understøttes også af flere andre studier på området.

De mest fremtrædende cannabinoider er: THC, CBD, CBN, THC-A, CBD-A, THCV, CBDV, CBC og CBG.

De næste 10-20 år vil vi formentlig se nogle ‘darlings’ inden for cannabinoider som fx forskning i THCVs evne som slankemiddel (modsat THC, som øger appetitten) eller som regulator inden for blodsukker. CBNs evne som både et stærkt smertestillende middel og sovemedicin. CBC’s evne til genopbygning af knogler. CBG’s mulige evne til at bekæmpe MRSA.