Forskning i medicinsk cannabis

Medicinsk cannabisDer er en del forskning i cannabinoider, men ikke meget klinisk forskning i medicinsk cannabis, hvor man anvender selve planten. Endvidere er det ikke meget forskning, som er nået til 3. fase forsøg – det forsøg, som lægemidler kan blive godkendt på.

GW Pharmaceuticals har udviklet de 2 plantebaserede lægemidler Sativex og Epidiolex til henholdsvis primært sclerose og nogle former for epilepsi. Af selskabets kliniske forsøg trækkes meget af den evidens, som muliggør ordination af cannabis i dag til forskellige sygdomme/lidelser.

Der er rigtig mange studier, der indikerer, at medicinsk cannabis kan bruges til mange forskellige lidelser og sygdomme, men det er ikke det samme som den evidens for virkning, flere læger efterspørger.

Til gengæld er der meget litteratur på bivirkninger, interaktioner og kontraindikationer, som man kan finde her, som kan bruges til en relativ sikker ordination.

Vi mangler meget mere forskning i den medicinske cannabis, hvor selve planten anvendes, med de forskellige komponenter, det kan indeholde.

Det kan være en relativ svær forskning, når man skal tage højde for ikke bare et eller to komponenters virkning i samspil med hinanden, men flere komponenter i en given dosis. For hvilke komponenter indvirker på hvilke faktorer og hvordan, i et givent forhold, virker det mest effektivt.

Cannabis Danmark forsøger at drive forskningen fremad, men vi er bevidste om, at det er et område, hvor man må samarbejde på tværs af landegrænser. Det er nogle nye metoder, som skal tages i brug, når det handler om så komplekse forhold, og hvor den menneskelige krop reagerer forskelligt fra hinanden på medicinsk cannabis, selvom det drejer sig om samme sygdom.

Du kan se en liste over de forskningsprojekter, der p.t. er i gang herhjemme her

Den israelske forsker David Meiri har forsøgt at løse måden, hvorpå man kan forske i medicinsk cannabis med involvering af big data, samarbejde med flere forskellige lande og opbrydning af cannabisplantens mange komponenter.

I denne video kan du se et ca. 20 minutters foredrag med David Meiri, hvor han fortæller om sin forskning i medicinsk cannabis blandt andet i forbindelse med cancer. Se video