Trin for trin guide

Ønsker du at afprøve cannabis som medicin for din lidelse/sygdom, er der nogle overvejelser, du skal gøre dig, og trin du skal gå, før du står med produktet i hånden.

Vi giver her en guide i forhold til den plantebaserede ikke-lægemiddelgodkendte cannabis.


1. Overvejelserne om cannabis

Der kan være mange grunde til, at man ønsker at forsøge sig med cannabis. De fleste har et ønske om at nedsætte bivirkningerne ved deres nuværende medicin eller få en bedre virkning.

Inden du tager samtalen med din læge, så undersøg så vidt muligt, om det kan have en virkning på din lidelse, og tag en samtale med dine pårørende om dine overvejelser.

Specielt inden for svære sygdomme er det vigtigt, at pårørende er involveret, så der ikke opstår splittelse om en beslutning i familien.

Lægemiddelstyrelsen har vurderet, at der er rimelig god evidens for, at cannabis kan have gavnlig effekt inden for fire områder: Smertefulde spasmer på grund af multipel sklerose, smertefulde spasmer på grund af rygmarvsskade, kvalme efter kemoterapi og neuropatiske smerter, hvilket vil sige smerter på grund af sygdom i hjerne, rygmarv eller nerver.

Men det er helt og holdent op til din egen læge eller til en speciallæge, om hun/han vil ordinere cannabis til disse eller andre lidelser.

Du skal også overveje, hvad et kørselsforbud kan betyde for dig, hvis du er afhængig af bil. De fleste læger udsteder et kørselsforbud, indtil du har opnået en vis tolerance og normaltilstand på cannabismedicin. Herefter kan lægen ophæve et kørselsforbud.


2. Bestilling af tid hos din læge

Når du ringer til din læge, så bed om en samtale om mulighederne for at få ordineret cannabis. I øjeblikket er det ikke mange læger, som ønsker at ordinere cannabis til egne patienter af forskellige årsager, men det kan være, at din læge i stedet vil henvise til en speciallæge. Derfor er en samtale om cannabis til medicinsk brug det første skridt, uanset om din læge vil ordinere det eller ej.


3. Inden lægebesøget

Sørg for at have forberedt dine spørgsmål til lægen inden besøget. Tag gerne relevant materiale med, som kan styrke opnåelsen af ordination og måske et par ekstra ører – en bisidder. Du kan finde nogle svar her.


4. Hos lægen

Hvis din læge gerne vil ordinere cannabis til dig, kan han vælge mellem to muligheder: Ordination igennem den magistrelle ordning eller forsøgsordningen.

De forskellige ordninger er omtalt her. Uanset hvilken ordning du benytter, skal lægen have dit samtykke. Derfor gennemgår han alle de risici, som er forbundet med cannabis som medicin, og som du skal være indforstået med. Hvis din læge ikke har en god historik på dig, er det vigtigt, at du under denne samtale får vendt alt, som kan have indflydelse på ordination og dosering fx psykisk sårbarhed, indtagelse af alkohol, familiehistorik med psykiske lidelser etc., da ordinationen er din læges ansvar.

Selvom en cannabisordination er et mellemværende mellem dig og din læge, så kan din læge bede dig om at afprøve alle tilgængelige konventionelle lægemidler til din sygdom, inden han vil ordinere cannabis. Cannabis er ofte ikke det første, en læge vil række ud efter, da det ikke er et godkendt lægemiddel.


5. Ja til ordination

Får du et ja til en ordination – en recept, så vil lægen informere dig om, hvilket cannabis du får recept på, og hvilken dosisplan I skal i gang med, opfølgning etc. Det er vigtigt, at du som patient følges tæt for at undgå unødvendige bivirkninger, interaktioner og kontraindikationer samt evt. udfasning af anden medicin.

Cannabismedicinen afhenter du på dit lokale apotek. Lige nu er der ikke mange produkter på markedet, men om få år vil der være flere sammenlignelige produkter og derved også en fri prisdannelse, som man ser inden for ikke-patentbærende lægemidler.

Afhængig af, hvilken ordning du får medicinen under, kan der følge et medicintilskud med. Eksempelvis vedtages tilskud til forsøgsordningen i 2019 med tilbagevirkende kraft for hele forsøgsperioden. For palliative patienter er der allerede 100% tilskud.


6. Nej til ordination

Det kan være en nedslående besked at få et ‘nej’ fra sin praktiserende læge. Tøv i den forbindelse ikke med at få en henvisning til en speciallæge. Fx er flere smerteklinikker – også de offentlige – åbne over for en ordination. Det kan også betale sig at tage en snak med specialklinikker inden for sclerose og rygmarvsskade eller tilknyttede læger på hospitalernes specialafdelinger. Giv ikke op, specielt når du ligger inden for de fire lidelser, som anbefales i forsøgsordningen.

Som medlem af Cannabis Danmark kan vi hjælpe med personlig rådgivning. Bliv medlem her.


7. Det illegale marked

Alle cannabisbaserede produkter er illegale i fri handel, uanset om de indeholder THC eller ej. CBD betragtes nemlig som et lægemiddel her i landet.

Det vil sige, at det fx ikke lovligt at købe CBD-olie over internettet. Der er nogle få undtagelser, hvor nogen har fået lov til eksempelvis at sælge hampete som alm. fødevarer. Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside her.

Er du alligevel blandt dem, som har kastet sig ud på dette marked, så skal du gøre dine overvejelser om, om det er en god ide. Derfor følger her en ‘damage control’:

Det illegale marked er af naturlige årsager ikke statskontrolleret og derfor uigennemsigtigt. Man er alene hensat til sælgere og producenters nåde. Derfor skal de kunne fremlægge en uafhængig 3. partstest for cannabinoid og miljøforhold. En uafhængig test er flankeret af det uafhængige laboratoriums firmanavn øverst eller som tekst nederst og oftest med mindre typer, hvem og hvad testen er lavet for. Testen skal i øvrigt passe til produktets serienr. Hvis ikke der kan forelægges en uafhængig 3. parts test, så ved du ikke, hvad du indtager.

Du kender ikke til cannabinoid- og terpeneforholdet. Du ved ikke, om det reelt indeholder det, som du får fortalt. Du ved ikke, hvordan cannabinoiderne er udvundet – om det eksempelvis er med giftige stoffer, og om der er rester i. Du ved ikke om det er fri for pesticider, tungmetaller, mug eller bakterier.

Brug ikke sælgere eller såkaldte formidlere som uautoriserede lægmænd til rådgivning eks. ved udtrapning af anden medicin, dosering etc. De er ikke læger, og har derfor ikke forstand på hverken din krop, din medicins interaktion med cannabis eller udtrapning. Først og fremmest er de sælgere og producenter, som har en naturlig interesse i at få solgt egne produkter.

Hvis du som forbruger støder på, at en sælger siger at produktet er lovligt, så er det nok et produkt bestående af hampfrø, stængler – måske som pulver, der naturligvis er sundt, men nok ikke ejer skyggen af cannabinoider. Læs vores artikel om Cannabinoider og kosttilskudsregler med henvisning til Fødevarestyrelsens regler her.