Lovgivning og godkendte produkter

Der er fire måder, hvorpå man kan opnå lovlig cannabis til medicinsk brug i dag.

  • Godkendte lægemidler og lægemidler med udleveringstilladelse
  • Forsøgsordningen
  • Den magistrelle ordning
  • Recept fra en læge i EU

CannabisplanteGodkendte lægemidler og udleveringstilladelse

I Danmark har vi kun ét godkendt lægemiddel med cannabinoider, hvilket er Sativex. Lægemidlet indeholder de aktive cannabinoider THC og CBD i lige dele, og det ordineres fortrinsvis til sclerosepatienter. THC og CBD i dette produkt stammer fra cannabisplanten.

Derudover er der nogle produkter, der er godkendt til Forsøgsordningen:

Bedrocan som er THC-domineret, Bediol som er ca. 1:1 CBD/THC and Bedica som er THC-domineret. Disse produkter er granulerede blomster, som enten kan indtages med vaporizer eller laves til the.

Sedamen, som er  bløde kapsler, som indeholder den indicadominerede “Pink Kush”. 5 mg dronabinol (THC) og maksimalt 0,2 mg cannabidiol (CBD).

Der er to vaporizere, der er certificerede – Volcano og Mighty, som kan købes online. Nogle apoteker fører dem også.

Endelig kan danske læger søge om udleveringstilladelse på to andre produkter med syntetisk fremstillet THC. Det drejer sig om lægemidlerne Marinol og Nabilone, som er lægemidler godkendt i USA.


Forsøgsordningen

Mand i kørestolDen 1/1 2018 trådte en fireårig forsøgsordning i kraft, hvor alle læger frit kan ordinere cannabis til medicinsk brug. Ordningen omhandler importerede cannabisprodukter samt dansk dyrket og forarbejdet cannabis.

Produkterne er ikke-godkendte lægemidler, men dog godkendt af Lægemiddelstyrelsen til ordination igennem forsøgsordningen. I lovens bekendtgørelse anbefaler Lægemiddelstyrelsen fire områder, hvor cannabis har en rimelig evidens for at virke på nogle patienter.

 

Det drejer sig om:

  • Smertefulde spasmer på grund af multipel sklerose
  • Smertefulde spasmer på grund af rygmarvsskade
  • Kvalme efter kemoterapi
  • Neuropatiske smerter, hvilket vil sige smerter på grund af sygdom i hjerne, rygmarv eller nerver

Men loven er indrettet således, at ordination helt og holdent er et mellemværende mellem patient og læge – også i forhold til, hvilken lidelse cannabis ordineres til.

Producenterne står med det fulde ansvar for selve produktet og lægen for ordinationen med samtykke fra sin patient.

Cannabisprodukterne er udelukkende plantebaserede med forskellige varianter af bl.a. cannabinoider og terpener. Formen kan være meget forskellig fra den rå cannabisblomst over olier til plaster, spray og tyggegummi.

Fra 1/1 2019 trådte medicintilskudsordningen i kraft, og den virker med tilbagevirkende kraft for hele forsøgsordningens periode. Man skal ikke selv søge om tilskuddet for 2018. Pengene bliver automatisk udbetalt via NemKonto.

Op til 10.000 kr.  er tilskuddet 50 % af beløbet. For patienter med gældende terminalbevilling refunderes 100 %.

Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside her.


Den magistrelle ordning

GartneriDanske læger har siden 2011 kunnet ordinere cannabis fra planten Cannabis Sativa L igennem den magistrelle ordning.

I 2011 blev loven om euforiserende stoffer ændret, idet lægemidlet Sativex ellers ikke kunne blive godkendt som lægemiddel i Danmark. Denne lovændring betød også, at læger nu kunne bestille ikke-godkendt plantebaseret cannabis igennem den magistrelle ordning.

At ordinere magistrelt fremstillet medicin betyder, at en læge kan ordinere stort set hvad som helst, som han finder medicinsk gavnligt for sin patient, hvis han selv tager ansvaret.

 

Når lægen ordinerer magistrelt, skal han fremkomme med en ‘opskrift’ på, hvad lægemidlet skal indeholde, og hvordan det skal doseres. Herefter producerer apoteket medicinen og udleverer det til patienten.

Der er kun to apoteker herhjemme, som producerer magistrelt fremstillet medicin, og det er kun Glostrup apotek, som håndterer magistrielt fremstillet cannabis.

Som regel bestilles enten CBD eller THC udtrukket og forarbejdet fra cannabisplanten.


ApotekRecept fra udlandet

I kraft af Danmarks medlemskab af EU er det muligt for patienter at opnå recept og udlevering af cannabis i et andet EU-land. Lovgivningen på området betyder, at man kan hjemtage cannabis til medicinsk brug for 30 dage ad gangen.

Nogle har benyttet sig af denne ordning før forsøgsordningens ikrafttræden, og nogle benytter den forsat, hvis ikke de kan finde en læge herhjemme, som vil ordinere cannabis.

Hvis du vil benytte denne ordning, skal du oftest selv finde en læge i eksempelvis Tyskland eller Holland, der vil ordinere cannabis. Man skal også selv sørge for at få et medicinpas/pillepas, så medicinen kan hjemtages over grænsen. Medicinen kan bruges i landet i 30 dage.