Advisory Board

Cannabis Danmark har nedsat et advisory board for patienter bestående af patienter og pårørende.

Advisory boardet skal rådgive sekretariatet og bestyrelsen. De er ikke kun vores ører og øjne som patienter og pårørende, ved også, hvad der rører sig blandt andre patienter og pårørende. Derudover har de adgang til både juridisk bistand og hjælp fra sundhedsprofessionelle.

I Cannabis Danmarks sekretariat står Marianne Højgaard Jensen for den primære patientkontakt og videreformidlingen heraf. Hun er også den, som har den daglige kontakt med advisory boardet.

Advisory boardet tager sig også af den årlige patientdonation og er en meget vigtig brik i Cannabis Danmarks arbejde.

I øjeblikket består Cannabis Danmarks patient advisory board af:


 

Martin Mogensen

Lider af den invaliderende sygdom dystoni. Har igennem flere år forsøgt at opnå lægeordineret cannabis for afhjælpning af sin sygdom.

Det ligger Martin meget på sinde at få oplyst og uddanne danske læger til at være langt mere åbne over for ordination af cannabis.

Du kan se et interview med Martin her.

 

 


Maj-Britt Sanders

Mor til et epilepsibarn og administrator af Foreningen Epilepsihjørnet.

Kæmper en kamp for lægeordineret cannabis til epilepsibørn, så forældre ikke skal ty til det illegale marked med ukontrolleret cannabis, når konventionel behandling ikke virker.

 

 

 


Birgit Mejnert

Socialfaglig baggrund som konsulent, rådgiver og leder på beskæftigelsesområdet. Senest med længerevarende sygedagpengesager.

Har erfaring med brugen af medicinsk cannabis, både CBD i forbindelse neuropatiske smerter, og thc i forbindelse med sin mands kræftforløb.

 

 


For sekretariatet Marianne Højgaard Jensen

Lider af den meget svære degenererende nervesygdom CPRS efter en simpel operation, der endte galt. Kan i dag ikke opnå lægeordineret cannabis. Har selv anvendt cannabis til medicinsk brug i 10 år i forbindelse med neuropati og dystoni.

Har i mange år arbejdet for lovliggørelsen af cannabis til medicinsk brug, hjulpet patienter som sidder fast i systemet og har skabt sig et stort internationalt patientnetværk inden for primært børneområdet og cannabis.

 

 


Lars Christensen, VeteranAlliancen

(mere information kommer)