Rekruttering til forskning

Der er i øjeblikket gang i flere forskellige studier og projekter om medicinsk cannabis i Danmark, og patienter søges til flere af studierne.

Vi i Cannabis Danmark, som er meget glade for forskning på området, hjælper naturligvis gerne til med at videreformidle informationerne. 

 


Hjælp til rekruttering til projekt om Forsøgsordningen, Syddansk Universitet

Postdoc Helle Riisgaard fra Syddansk Universitet søger for øjeblikket patienter til et projekt om patienter i forsøgsordningen, og Cannabis Danmark har lovet at videreformidle. 

De vil være meget taknemmelige, hvis det lykkes at finde:

  • 7 – 10 brugere/tidligere brugere af medicinsk cannabis under forsøgsordningen til kvalitative interview.
  • 5 – 7 brugere/tidligere brugere af medicinsk cannabis under forsøgsordningen til test af et spørgeskema.

Der må meget gerne være variation i køn, alder, sygdom/lidelse og hvis muligt i oplevelse af effekt af behandlingen. Hvis der er nogle af jer, der har mulighed for og lyst til at være med, kan I kontakte Helle på mail hriisgaard@health.sdu.dk. Hun vil herefter sende lidt information om projektet og de konkrete opgaver, de har brug for hjælp til.

På forhånd tusind tak for hjælpen!


Patienter med nervesmerter søges til klinisk forsøg vedrørende behandling med CANNABIS baseret medicin, Odense Universitetshopital m.fl. 

Odense Universitetshopital søger patienter med nervesmerter til forsøg med CANNABIS baseret medicin i form af tetrahydro-cannabinol (THC) og cannabidiol (CBD) til smertebehandling.

Hvem kan deltage ?

  • Kvinder og mænd med perifere nervesmerter, det vil sige f.eks. nervesmerter som følge af nervebetændelse f.eks. ved sukkersyge, kroniske nervesmerter efter helvedesild og efter skader på perifere nerver
  • lder 18 år og derover
  • Behandlingskrævende smerter
  • Ingen anden væsentlig årsag til smerter

Du kan ikke deltage hvis man får morfika for smerterne og ikke kan stoppe denne behandling.

Tidspunkt og varighed: Forsøget inkluderer patienter fra december 2018 til december 2020. For den enkelte deltager vil forsøget strække sig over ca. 3 måneder, hvor man vil skulle møde i ambulatorium 5 gange.

Sted: Neurologisk Ambulatorium, Odense Universitetshospital, Dansk Smerteforskningscenter og Smerteklinik, Aarhus Universitetshospital Tværfaglig Smerteklinik, Rigshospitalet, Steno Diabetes Center Copenhagen

Forsøget: Efter en uges observation uden smertebehandling vil man efter lodtrækning blive behandlet med enten THC, CBD, THC plus CBD eller placebo (uvirksomt stof) i perioder af 8 ugers varighed. Undervejs registrerer man smerterne i en dagbog.

Betaling: Forsøgsmedicin og udgifter til transport til ambulatoriebesøgene dækkes.

Tilmelding: Læge: Prof. Søren Sindrup/Kanita Zubcevic Odense Universitetshospital Neurologisk afdeling N J.B.Winsløvs Vej 4 5000 Odense C Tlf: 65412471


Du kan læse mere om alt den forskning, der er i gang i Danmark her.